Công ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Sao Thủy

Địa Chỉ: 39 Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

Điện Thoại: 0436500375 – 0436500376 – 0436500377

Fax: 0436500379

Email: info@mercurycorp.vn

Web: mcr.vn