Khát vọng tiên phong

Bằng khát vọng cống hiến không biết mệt mỏi cùng chiến lược đầu tư – phát triển bền vững, lấy chất lượng sản phẩm – dịch vụ, trải nghiệm và hạnh phúc của khách hàng làm kim chỉ nam, MCR GROUP phấn đấu trở thành một trong những Tập đoàn kinh tế hàng đầu Việt Nam và khu vực; hướng đến một Tập đoàn mang đẳng cấp quốc tế…

Lĩnh vực hoạt động