Môi trường và xã hội

Bảo vệ môi trường là gốc rễ của sự phát triển bên vững, với mong muốn tạo trào lưu cống hiến mới cho nhân lại cùng với mục tiêu phát triển bền vững, Mcrgroup hiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường trong tất cả các lĩnh vực đặc biệt là lĩnh vực bất động sản với những bảo tàng đá quý như một thông điệp gửi đến toàn thế giới của mẹ thiên nhiên.

Nguyên tắc “xanh” là kim chỉ nam suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như phát triển các dự án, Mcrgroup luôn đồng hành cũng nhà nước và các tổ chức trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp, bên cạnh đó Tập đoàn chú trọng việc tuyên truyền tới nhân viên, khách hàng và cộng đồng để cùng nhau xây dựng và gìn giữ môi trường.