Chiến lược con người

Con người là yếu tố sống còn của mỗi doanh nghiệp, Mcrgroup luôn coi nhân lực là yếu tố nội lực và là tài sản vô giá. Với khẩu hiệu: “Mcrgroup – Chuyên nghiệp mọi lúc, hài hòa mọi nơi”, Chúng tôi hướng đến xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, có Đức và có Tài. Mục tiêu của Mcrgroup là thu hút những ứng viên đam mê khao khát làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, tốc độ, sáng tạo và hiệu quả cao – nơi mỗi cá nhân có thể phát huy tối đa điểm mạnh trong tập thể gắn kết.

Mcrgroup tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, thoải mái giúp phát huy tối đa quyền được làm việc, cống hiến, phát triển, tôn vinh của người lao động với sự kết hợp hài hoà giữa lợi ích của Tập đoàn và mỗi thành viên.

Mcrgroup đặc biệt chú trọng việc phát triển nguồn nhân lực thông qua triển khai các chương trình đào tạo, nâng cao hiểu biết, trình độ nghiệp vụ cho CBNV. Hệ thống đào tạo của Mcrgroup không chỉ nâng cao trình độ năng lực cho CBNV, mà  mỗi thành viên sẽ trở thành một đại diện thương hiệu của Mcrgroup ở bất kỳ nơi đâu, Mcrgroup mong muốn góp phần vào sự nghiệp nâng cao chất lượng người lao động trên thương trường quốc tế.