Văn hóa doanh nghiệp

Mcrgroup là điểm đến của những con người ưu tú của Việt Nam và các bạn đồng nghiệp Quốc tế – những con người có ý chí vươn lên, hành động có kỷ luật, tâm huyết và dám đương đầu với thử thách, có tình yêu đất nước, hướng thiện và có tinh thần cống hiến hết mình vì những mục đích tốt đẹp.

Mỗi thành viên của Mcrgroup luôn chủ động trong công việc, không ngừng nỗ lực học hỏi, phấn đấu để hoàn thiện bản thân, luôn lấy tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi của Tập đoàn làm kim chỉ nam để điều chỉnh hành vi của bản thân.

Với tinh thần công hiến hết mình, văn hóa Mcrgroup thể hiện qua sự chuyên nghiệp trong công việc cũng như các hoạt động văn hóa xã hội. Tác phong làm việc tốc độ cao, hiệu quả và tuân thủ quy định thấm nhuần trong mọi hành động của các thành viên trong Mcrgroup, tạo nên sức mạnh tổng hợp đưa Mcrgroup phát triển vượt bậc trong các lĩnh vực.

Sự nhiệt tình, nhiệt huyết không chỉ trong công việc mà cũng là nét văn hóa đặc trưng của Mcrgroup trong các hoạt động văn thể và hoạt động vì cộng đồng. 

Phát huy sứ mệnh tầm nhìn, Tập đoàn luôn hướng đến xây dựng lên những chương trình có ý nghĩa cho cán bộ nhân viên, cũng như cho công đồng. Các chương trình giúp cán bộ nhân viên cũng như cồng đồng người dân Mcrgroup hướng đến thay đổi cách nghĩ, cách làm việc, rút ngắn được thời gian và nâng cao hiệu quả công việc.

Mỗi thành viên Mcrgroup đều xác định và coi nơi đây là ngôi nhà thứ 2 của mình, nơi mình gắn bó và dành phần lớn thời gian hàng ngày để sống và làm việc.Chúng tôi luôn tự hào là Người Mcrgroup.